Vroue

VROUE | KHAKI'S & KANT

Khaki’s & Kant is die Vrouenetwerk van Lewende Woord Durbanville. Ons is nie jou gewone koeksuster-komitee nie! Ons missie is om vroue effektief toe te rus om – binne haar gegewe raamwerk, gawes en talente en seisoen – versoening tussen mense en Jesus te bewerkstellig. Ons mandaat is om ‘n vroulike weermag op te rig om in hul roepings te beweeg, die wêreld te betree en ‘n stem vir Jesus te wees.

Ons is ook ‘n netwerk van vroue wat die lewe saam doen deur verskeie aktiwiteite:
Khaki’s en Kant Kuiers, spesiale uitreike na ouetehuise/kinderhuise/omliggende gemeenskappe, fondsinsamelings en spesiale tema oggende en wegbreke.

Vir meer inligting kontak ons by khakisnkant@lwdurbanville.org.za of hou ons facebookblad dop hier.

 

VOORLOPIGE DATUMS VIR 2017:
Koekverkoping – 4 Junie
Khaki's en Kant Kuier - 24 Junie
Sop & brood – 30 Julie
Wees Konferensie– 12 Augustus
Ouerskap ontbyt – 23 September
 

BANKBESONDERHEDE:
Khaki’s en Kant Vrouenetwerk
FNB Tjek rekening
Rek no: 6252 8950 274
Tak: Durbanville