Terme en Voorwaardes

Gedetailleerde beskrywing van goedere en/of dienste

Lewende Woord Durbanville NWM (Lewende Woord Durbanville) (NWM # 2017/065241/08) is ‘n nie-winsgewende maatskappy wat die gemeenskap dien as ‘n plaaslike kerk wat Woordgefundeerd is en ‘n Koninkryksfokus het.

Gebruik van fondse

Alle fondse wat die kerk ontvang sal gebruik word om die ons doelwitte as die plaaslike kerk te ontmoet.

Privaatheidbeleid vir kliënte/besoekers/gemeentelede

Lewende Woord Durbanville sal al die redelike stappe neem om ons gemeentelede en besoekers se persoonlike inligting te beskerm. Vir die doel van hierdie klousule sal “persoonlike inligting” gedefinieër word soos weergegee in die Wet op Bevordering van Toegang tot Inligting (Wet nr. 2 van 2000). Die Wet op Bevordering van Toegang tot Inligting kan afgelaai word by http://www.up.ac.za/media/shared/409/wet-op-bevordering-van-toegang-tot-inligting-2000.zp86778.pdf.

Betalingsopsies wat aanvaar sal word

Betalings kan gemaak word met kontant, via internetoorbetaling, of via kredietkaartbetaling (Visa, Mastercard, Diners, American Express) na die Lewende Woord Durbanville bankrekening. Die bankdetails word gegee op ons webwerf by www.lwdurbanville.org.za of op aanvraag.

Vekryging van betaling deur kredietkaart en sekuriteit

Kredietkaarttransaksies sal vir Lewende Woord Durbanville verhaal word deur PayGate (Pty) Ltd wat die goedgekeurde betalingskanaal is. PayGate voldoen ten volle aan PCI (“Payment Card Industry”) voorwaardes en gebruik die strengste vorm van enkripsie, naamlik “Secure Socket Layer 3 (SSL3)” en geen kredietkaartdetails word op die webwerf gestoor nie. Gebruikers kan na www.paygate.co.za gaan om hulle sekuriteitsertifikaat en sekuriteitsbeleid te ondersoek.

Kliëntedetails buiten kaartdetails

Die besonderhede van gemeentelede en besoekers deur Lewende Woord Durbanville apart gestoor word van kaartbesonderhede wat deur die kliënt op PayGate se veilige webwerf (“secure site”). Vir meer inligting oor PayGate, verwys na www.paygate.co.za.

Handelaarsafset en geldeenheid van transaksies

Die handelaarsafset teen die tyd van die bekendstelling van betalingsopsies vir die kaarthouers is Suid-Afrika. Die geldeenheid van die transaksies is Suid-Afrikaanse Rand (ZAR).

Land van domisilie

Hierdie webwerf val onder die wette van Suid-Afrika kies as ons domicilium citandi et executandi vir alle doeleindes onder hierdie ooreenkoms, hetsy ten opsigte van hofprosesse, kennisgewings, of ander dokumente: Winkel 1A, Cape Gate Decor Centre, h/v Belami- en Nitidarylaan, Cape Gate, Brackenfell, 7560.

Variasie

Lewende Woord Durbanville mag, in hulle uitsluitlike diskresie, hierdie ooreenkoms of enige deel daarvan enige tyd en sonder kennisgewing verander.

Inligting van die maatskappy

Hierdie webwerf word bestuur deur Lewende Woord Durbanville.

Kontakbesonderhede van Lewende Woord Durbanville

durbanville@lewendewoord.co.za

+27 21 981 0632