Sending

SENDING

“Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het.” Matthéüs 28:18-19

By Lewende Woord Durbanville het ons ‘n groot fokus op sendingwerk onder die bedieningsnaam BEWEEG. Ons fasiliteer elke jaar talle plaaslike asook internasionale uitreike, waar gemeentelede asook die wat die roeping van sendingwerk wil volg die geleentheid gee om saam te bedien. Ons doen gereeld opleidingskursusse voor elke uitreik om jou toe te rus om vir bediening in die krag van die Heilige Gees te beweeg.