Ons Herderspare

HOOF HERDERSPAAR

JC  en Louret van Rooyen

Markus 16:15 was nog altyd die woord oor JC en Louret se lewens. Hul hartsbegeerte is om mense op te rig in die krag van die Heilige Gees en deur middel van wonders en tekens vir ‘n verlore wêreld te wys dat Jesus leef. JC en Louret is in 2006 getroud en het vier kinders. In 2012 het hulle God se roeping gevolg om met hul gesin na die Kaap te verhuis om ‘n Lewende Woord gemeente in Durbanville, Kaapstad te kom plant. JC het sy BA Teologiegraad in 2010 by SATS (South African Theology Seminar) voltooi deur Lewende Woord se Bybelskool. Saam het JC en Louret meer as 14 jaar se bedieningsagtergrond waar hulle aktief betrokke was om die Here se liefde en Goeie Nuus met mense te deel en mense te dissipel. Hul bedieningservaring sluit in: Diensjaar by SCAS (Sport vir Christus Aksie SA), jeugwerkers vir KOHIN, bediening en bestuur van kinderhuise, leierskap van volwasse selgroepe, kerkplanting in Malawi en vandag is hulle die herderspaar van Lewende Woord Durbanville.

DIE SPAN

Lucio en Carmen Basson

Leraars - Logistiek

Lucio en Carmen wandel al vier jaar saam met JC en Louret by Lewende Woord Durbanville. Hulle is passievol daaroor om energiek en voluit te hardloop vir die Here. Hulle het twee dogtertjies en is ook die leiers van ons Panorama sel. Lucio het in 2016 voltyds by die kerk begin werk en Carmen 'n jaar later. Albei het 'n sterk salwing vir lering. Carmen is ook Louret se regterhand van die vrouebediening en is in beheer van die Vrymakende Waarhede kursus. Johannes 10:10 sê, "Ek het gekom, dat julle 'n lewe in oorvloed kan hê", en dit is verseker waarna hierdie paartjie streef. 

Frank en Nicole Bouwer

Leraars - Sending

Frank en Nicole wandel ook al vier jaar saam met JC en Louret by Lewende Woord Durbanville. Albei het by Lewende Woord Durbanville hulle lewens voluit voor Jesus neergelê. Hulle het onlangs 'n baba seuntjie gekry en is gelukkig getroud al vir 2 jaar. JC en Louret het die evangelistiese salwing op hul lewens raakgesien en gekweek. Frank het in 2016 voltyds by die kerk begin werk en hardloop Beweeg vanuit die kerkkantoor. Nicole is Frank se regterhand en hoof van Beweeg se intersessiespanne. Sy is ook LWD se redakteur. Hierdie paartjie is passievol oor die wen van siele vir God se koninkryk en streef dit na met hulle hele wese.

ONS AGTERGROND

Nevil en Rina Norden

Lewende Woord is in 1986 deur Nevil en Rina Norden in Pretoria gestig en dit was hul begeerte dat die kerk ‘n ware vernuwingsgemeente sal wees en sal bly. Dit beteken dat dit ‘n gemeente sal wees waar Christenskap weer soos in die boek van Handelinge beleef sal word: Dinamies, vrymakend en wat die samelewing vir Jesus liefdevol oorwin! Die Bruid van Christus moet oral saam met Jesus, die Bruidegom, vanuit hemelse plekke begin regeer. Dit was nie voorheen moontlik nie, want die bediening van apostel, profeet, evangelis, herder en leraar was nog nie volwaardig herstel nie (Ef 4:11-14). Die proses van dissipelskap was ook nog nie deeglik in plek nie.

“Dit is my begeerte om mense waarlik honger te maak vir die Lewende Woord van God en toe te sien dat die Woord met krag groei.” Nevil Norden, stigter van Lewende Woord.

Vir meer inligting oor Lewende Woord nasionaal, kliek hier.