Manne

MANNE | KOMMANDO

VRYDAE 06:00 / BY DIE KERK

God het vir mans ‘n unieke rol en doel gegee as die hoof van die huis en daarmee kom baie verantwoordelikheid en druk in vandag se samelewing. As Kommando het ons ‘n weeklikse mannesel  waar ons bymekaar kom rondom die Woord en mekaar bemoedig en dra in gebed. Daar is gereelde kuiers en aktiwiteite, so kom doen man-wees saam met ons!