Kinders

KINDERS | JAM-BLIKKE

SONDAE 09:00
VIR KINDERS TUSSEN OUDERDOMME 3 EN 12

"Maar Jesus sê: Laat die kindertjies staan en verhinder hulle nie om na My te kom nie; want aan sulkes behoort die koninkryk van die hemele."
- Mattheus 19:14 (AFR53 vertaling)

Ons Jam-Blikke kinderkerk is nie 'n gewone sondagskool nie. Ons streef daarna om die kinders volkome toe te rus vir hulle pad vorentoe saam met Jesus. Die mikpunt is vir elke kind om hul identiteit vas te hê in Jesus, nog voordat die wêreld hulle probeer anders oortuig. Kinders het nie 'n junior Heilige Gees nie, en daarom leer ons die kinders al die gawes van die Helige Gees.

Ons het hande nodig om die volgende generasie op te rig in enige manier moontlik. Onderwysers, assistente en intekenpersoneel is nodig. As jy voel dat die Here met jou praat om deel te word van die belangrikste vorm van evangelisering, kontak die kerkkantoor om jou naam vandag nog te gee!

KALENDER 2017 
26 Mei: Fliekaand vir kinders
30 Junie: Aanbiddingsaand vir gesinne
22 Julie: Kids Uitreik
15 September: Ruskans-aand