Beweeg

“Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het.” Matthéüs 28:18-19

Lewende Woord se Wêreldvisie-departement het ‘n visie om die wêreld te bereik met die Goeie Nuus van die Koninkryk van God wat aarde toe gekom het deur God se Seun, Jesus Christus, om met vrede in ons harte te heers. Ons glo die wêreld begin by die persoon langs jou en strek tot by die verste persoon in die mees onbereikte land op die planeet.

By Lewende Woord Durbanville het ons ‘n groot fokus op sendingwerk onder die bedieningsnaam BEWEEG. Ons fasiliteer elke jaar talle plaaslike asook internasionale uitreike, waar gemeentelede en ook die wat die roeping van sendingwerk wil volg die geleentheid gee om saam te bedien. Ons doen gereeld opleidingskursusse voor elke uitreik om jou toe te rus om in die krag van die Heilige Gees te beweeg vir bediening.

PLAASLIKE UITREIKE

VRYDAGAAND 19:00

Elke Vrydagaand kom ons as ‘n span bymekaar en gaan uit na ‘n area in ons stad om die Evangelie te gaan verkondig. Soos die Here ons lei, kan dit enige plek wees van plaaslike nagskuilings tot stadsareas waar mense honger is vir die Goeie Nuus.

 

SATERDAGOGGEND 09:00

Beweeg het elke saterdagoggend 'n uitreik na hospitale in ons omgewing. Daar is ook groter plaaslike uitreike wat op saterdae plaasvind naamlik familie uitreike, uitreike na gemeenskappe ens. Hou asb sosiale media dop of kontak die kerk kantoor vir inligting oor die naweek se uitreike.

 

Vir albei uitreike kom ons as span 'n halfuur voor die tyd by die kerk bymekaar om saam te bid en die Here se naam groot te maak.

INTERNASIONALE UITREIKE

MALAWI: DIE WARM HART VAN AFRIKA
Malawi is al vir jare op JC se hart en hy het reeds twee gemeentes in Malawi geplant – een in Kasungu en een in Zomba.

‘n Herderspaar is aangestel oor Lewende Woord/Living Word Malawi: Hulle is Titus en Mirriam Chaguma, en hulle het ook vier ander gemeentes in die Kasungu-area geplant. Titus fasiliteer ook ‘n Live School (van World Missions Centre), waarvan die eerste groep kerkleiers reeds hul kursus voltooi het en sertifikate ontvang het.

In 2016 het ons ‘n derde uitreik na Malawi gedoen met ons grootste groep nóg: 40 gemeentelede asook Titus se span tolke. Ons beplan ‘n jaarlikse uitreik na Malawi.

MADAGASKAR

Madagaskar is ‘n land waar die mense in groot nood is en desperaat is vir die krag en liefde van Jesus.

In 2016 sal ons vir die eerste keer ‘n uitreik doen na hierdie land en ons sal aansluit by ons Lewende Woord Madagaskar gemeente in Antananarivo.

 

2017 UITREIKE 

MALAWI: 16 - 21 April 

MADAGASKAR: 09 - 17 Junie 

ZAMBIË: 25 Augustus - 04 September

MALAWI: 23 - 28 Oktober

 

Indien u voel die Here roep u vir een van die bogenoemde uitreike, kontak gerus die kerk kantoor of vul die aansoek vorms in wat by die kerk beskikbaar is

HET JY 'N HART VIR SENDING?

Jy kan betrokke raak óf deur saam op uitreike te gaan en opleiding te ontvang, óf jy kan finansieel bydra. Elke uitreik het unieke finansiële behoeftes (van Bybels tot kos, klere, komberse en ander praktiese items) en in party lande doen ons kerkplanting waar ons help om hul geboue en Bybelskole te bou.

Rekening tipe: Nedbank Current Account 
Nedbank takkode: 104509
Rekening nommer: 1130309088